Life Q30 Bass EQ önerisi?

Temiz ve basslı bir anc on iken bir eq ayarı arıyorum.

1 Like

1.6 kısmını yüksek tutunca sanki daha iyi performans veriyor ama 128 de düşük tut biraz daha temiz veriyor sesi ayrıca bass kısmını yüksek yapmanı tavsiye etmem bass kısmında orta seviye yap bas tiz ortasında zikzaklı yap ama 1,6 kbps kısmı biraz yüksek olsun 4,5 seviyesinde olsun ama orta sesleri biraz düşük yap ses patlama yapmasın tizlerde çok yüksek te yapma 4 seviyesinde kalsın.

1 Like